Date日期: 26.06.2020

Venue地点: Malaysia Mobile Crane Owners Association Office, Balakong

Attendee: Liew Yu Chan, Liew Kah Sin, Chong Cheng Wah