Date日期: 08.03.2019

Venue地点: Tractor Malaysia Demo Yard

Attendance参与者: Liew Yu Chan, Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa, Lau Lay Seng, Chong Cheng Wah, Eugene Ong, Mr Raja, Tan Chee Chuen, Liew Kah Sin.