Date日期: 15.07.2018

Time时间: 1.30pm

Venue地点: President’s Hse, Cheras

Attendance: Liew Yu Chan, Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa & Family, Lau Lay Seng & Family, Cheng Thin Fook, Teoh Chin Heng, Chong Cheng Wah, Liew Kah Sin, Sam Liu, and other members