Date日期: 27.10.2017 

Time时间: 6.00pm

Venue地点: VOIZUP, level G1, Wisma Miramas.

Attendee出席者: Liew Yu Chan, Lam Kok Wai, Leong Foo Yew, Verdon Tan, Lau Lay Seng, Chong Cheng Wah, Eugene Ong, Sam Liu.