Date日期: 16.09.2017 

Time时间: 9.00am

Venue地点: Persatuan Insan Istimewa Cheras, Selangor.

Attendee出席者:  Liew Yu Chan, Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa, Tan Tham Sung, Lau Lay Seng, Eugene Ong, William Khuah, Teoh Chin Heng, Tan Chin Chew, William Yew, Chong Cheng Wah, Liew Kah Sin, Sam Liu.