Date日期:   18-20 May 2017

Venue地点: Myanmar Convention Centre, Yangon

Attendee:Liew Yu Chan, Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa, Tan Tham Sung, Lau Lay Seng, Eugene Ong, Sam Liu, Chong Cheng Wah, Teoh Ching Heng, William Khuah, Chua Koon Fong, Ganesa, Liong Kum Meng. Yap Kim Long, Tan Kok Chai.