Date日期:30.12.2016

Time时间: 7.00pm

Venue地点: Wisma Huazong

Attendee出席者:Liew Yu Chan, Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa, Tan Tham Sung, Lau Lay Seng, Chong Cheng Hwa, Teoh Chin Heng, Eugene Ong, Sam Liu, Tan Chin Chiew.

klcah-30-12-2016