Date日期: 09.12.2016 

Time时间:   7.00pm

Venue地点: EIK Headquarters

 Attendee出席者: Liew Yu Chan, Lam Kok Wai, Leong Foo Yew, Poh Kok Hwa, Verdon Tan, Tan Tham Sung, Lau Lay Seng, Eugene Ong, Teoh Chin Heng, Tan Chee Chuen, Chong Cheng Wah, Liew Kah Sin, Sam Liu.

eik-10th